Advies over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Voorontwerp besluit Vlaamse Regering over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en over de overgangsbepalingen

Met het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten wil de Vlaamse Regering aanzetten tot het realiseren van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor kinderen.

De Vlaamse Raad WVG is tevreden dat er verdere uitvoering wordt gegeven aan het decreet door o.a. de subsidie tijdens de overgangsperiode alsook de link tussen de subsidie en het kwaliteitslabel te concretiseren. Er blijven echter veel onduidelijkheden overeind waarover de raad spoedig verduidelijking verwacht.

Wat de raad nu al kan vaststellen is dat er nood is aan een duidelijk groeipad om een kwalitatieve en voor ieder gezin betaalbare buitenschoolse opvang te verzekeren. De raad roept alle betrokken beleidsdomeinen op hiervoor de nodige inspanningen te doen.