Advies oprichting Rode Kruis-Vlaanderen

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot oprichting van Rode Kruis-Vlaanderen

De Vlaamse Raad WVG vindt het goed dat er wordt ingegaan op de vraag van Rode Kruis om Rode Kruis-Vlaanderen rechtspersoonlijkheid toe te kennen. De raad steunt het voorontwerp van decreet dat dit regelt, aangezien het een aantal administratieve en structurele vereenvoudigingen zal realiseren. Ook de actualisering van de missie en opdrachten van Rode Kruis-Vlaanderen worden positief onthaald.