Advies ontwerpdecreet regeling administratieve geldboeten

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Voorzitter Vlaams Parlement
Jan Peumans
Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de VSB en het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren PVT, initiatieven beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de regeling van administratieve geldboetes