Advies ontwerp PFAS actieplan

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Een opstap naar de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen

De raad gaf advies over het ontwerp van PFAS actieplan.

De raad merkt op dat de impact van PFAS op de gezondheid daarin te weinig aandacht krijgt. Het plan focust vooral op detectie, meting, monitoring binnen milieu en geeft slechts enkele suggesties voor het opvolgen van de (gezondheidsimpact op de) bevolking. Dat is te betreuren omdat het PFAS-actieplan door de regering wordt gezien als ‘een opstap naar de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen’.

De raad wenst te vernemen op welke wijze de voorgestelde acties bijdragen tot een betere gezondheid, of welke bijkomende acties daartoe nog nodig zouden zijn. De raad denkt onder meer aan betere preventie en opvolging, ruimere gebiedsdekking (heel Vlaanderen en niet beperkt tot Antwerpen), snellere toewijzing van aansprakelijkheid en (gezondheids)schadevergoeding, meer proactieve acties en uitbreiding naar andere schadelijke stoffen.

Contact