Advies ontwerp van decreet controle uittreksel strafregister voor bepaalde nieuwe medewerkers

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De Vlaamse Raad WVG sluit zich met veel overtuiging aan bij de bekommernissen die aan de basis liggen van dit voorontwerp van decreet, met name het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen en jongeren. De raad benadrukt daarbij het belang van een preventie- en opvolgingsbeleid om een bewustwording te creëren over wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt. De toepassing van de, in dit decreet voorgestelde, maatregel op vrijwilligers zal dit doel niet alleen bereiken en roept toch een aantal vragen op. De raad vreest dat deze maatregel de drempel zal verhogen voor jonge mensen om zich kandidaat te stellen voor een vrijwillig engagement ten aanzien van kinderen en jongeren.

Contact