Advies ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de uitvoering van BelRAI

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein WVG

Vanaf juni 2021 voert de Vlaamse Regering het BelRAI-instrument gefaseerd in voor het inschalen van de zorg- en ondersteuningsnoden in een aantal sectoren. De Vlaamse Raad WVG is het absoluut niet eens met de voorgestelde dossiertaks die je als burger zou moeten betalen bij het indienen van een beroep tegen deze inschaling. De raad vindt het vragen van een tweede inschaling een recht en dus is het onaanvaardbaar om daarvoor een financiële drempel op te werpen.

De raad vraagt voor het systeem van BelRAI ook extra maatregelen om de objectiviteit van een tweede inschaling te waarborgen en overgangsmaatregelen waardoor zo weinig mogelijk zorgbehoevenden uit de boot vallen door de overstap naar dit nieuwe inschalingsinstrument. De raad pleit voor realisme bij de invoering van BelRAI, zowel wat de timing als de impact van het instrument betreft. Tot slot is een sluitende financiering nodig om de implementatie en het werken met BelRAI succesvol te maken.

Contact