Advies OBVR niet-dringend liggend ziekenvervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies over het ontwerpbesluit Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6,7,8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggen ziekenvervoer.

De Vlaamse Raad WVG is zeer tevreden dat er met dit ontwerpbesluit een volgende stap wordt gezet in het organiseren van kwaliteitsvol niet-dringend liggend ziekenvervoer. Een duidelijke regelgeving is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de dienstverlening.
Toch is het werk niet af. Ten eerste moeten er verdere regelingen getroffen worden inzake de betaalbaarheid voor de gebruiker van het ziekenvervoer. Ten tweede vraagt de Vlaamse Raad WVG om in dit of een volgend BVR minimale personeelsnormen op te nemen