Advies mozaïekdecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein WVG

Het Mozaïekdecreet heeft tot doel een aantal noodzakelijke aanpassingen en toevoegingen aan te brengen in verschillende decreten betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Naast technische aanpassingen van de wetgeving, regelt het ontwerp ook een aantal inhoudelijke aspecten die een aangepaste regelgeving vereisen op 7 verschillende domeinen. De raad formuleert in zijn advies per domein een aantal bedenkingen en aandachtspunten.

Contact