Advies Ministerieel besluit m.b.t. het aanvraagformulier voor het aanvragen van redelijke aanpassingen

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Gwendolyn Rutten

De Vlaamse Raad WVG verwelkomt het formulier voor de aanvraag van aanpassingen of assistentie voor personen met een handicap. Met het oog op het nog beter maken van dit formulier formuleert de raad in zijn advies enkele vragen, opmerkingen en concrete suggesties.

Contact