Advies lokale integrale veiligheidscellen (LIVC)

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerp van decreet houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

De Vlaamse Raad WVG is tevreden dat de deelname van Vlaamse actoren aan de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC) een decretale basis krijgt. Op dit moment heerst er immers te veel onduidelijkheid en wordt de regelgeving niet overal op dezelfde manier ingevuld.
Het is vandaag moeilijk in te schatten of het nieuwe decreet de bezorgdheden van de sociale actoren rond de werking van de LIVC voldoende kan wegwerken. Een aantal bepalingen zijn in ieder geval stappen in een goede richting, maar niet alle problemen zijn opgelost. Daarom wordt de uitwerking van een goed draaiboek essentieel. Het is ook nodig een samenwerkingsakkoord met de federale overheid te sluiten om de verschillende bevoegdheden goed op elkaar af te stemmen. De raad vraagt om ook een kwalitatieve en kwantitatieve monitoring van de LIVC te voorzien. Zo kan er geƫvalueerd worden of de LIVC er werkelijk in slagen, bij te dragen aan een integrale aanpak van de problematiek door personen vanuit een preventieve (en curatieve) invalshoek op te volgen en te begeleiden.

 

Contact