Advies lessen trekken uit de coronacrisis

advies op eigen initiatief
Aan de slag met hindernissen en opportuniteiten in het beleidsdomein WVG

De coronacrisis heeft een zeer grote impact op onze samenleving en op al wie betrokken is bij het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het bijzonder. De Vlaamse Raad WVG maakt in een breed gedragen advies een eerste balans op van de voorbije maanden en formuleert concrete aanbevelingen voor de toekomst.
Om een volgende gezondheidscrisis  (mogelijke nieuwe golven van het coronavirus of een soortgelijke pandemie) op een daadkrachtige manier aan te pakken, zijn er vijf essentiële aanbevelingen:

 1. Wees goed voorbereid
 2. Schakel snel naar goed crisismanagement
 3. Neem van bij het begin ook het welzijns-, gebruikers- en gezinsperspectief mee
 4. Houd zoveel mogelijk vormen van zorg en ondersteuning toegankelijk, met respect voor de veiligheid van de professional en de persoon met zorgbehoefte
 5. Help voorzieningen, professionals en mantelzorgers in een crisis

Vanuit de kennis en ervaringen die de coronacrisis ons tot nu toe bijbrachten, formuleert de raad ook aanbevelingen voor de toekomst van zorg en ondersteuning in Vlaanderen op lange termijn.

 1. Waardeer zorg en ondersteuning in onze samenleving structureel en financieel 
  Werk de structurele onderfinanciering weg en investeer bijkomend in zorg en welzijn. Het is tijd om de professionals in zorg en ondersteuning de structurele waardering te geven die ze verdienen. En ook de onmisbare inzet van informele zorg en ondersteuning moet meer gesteund worden.
 2. Moedig samenwerking op een structurele manier aan 
  Ga met een structureel beleid verder op de ingeslagen weg naar meer integrale zorg en ondersteuning waarbij professionals, organisaties en sectoren samenwerken. Moedig samenwerking verder aan via een stimulerend regelgevend kader en met financiering. Werk dat beleid uit in overleg, via de bestaande advies- en overlegstructuren.
 3. Houd goede innovaties vast en veranker ze
  Draag bij aan de professionalisering van het digitaal en innovatief werken in zorg en welzijn door goede innovaties structureel in te zetten, en door te investeren in de nodige hulpmiddelen en opleidingen. Maak ook werk van het zoveel mogelijk dichten van de digitale kloof en heb aandacht voor wie achterblijft. Een regelgevend kader, dat overlegd en transparant is, moet mogelijkheden bieden om verdere innovaties uit te testen en te verankeren.
 4. Investeer in mensen en middelen voor preventie
  Een forse inhaalbeweging is nodig want ook buiten crisistijd zijn met preventieve inspanningen grote gezondheids- en welzijnswinsten te boeken.
 5. Voer een slagkrachtig en coherent beleid
  De maatschappelijke evoluties en het beleid binnen WVG vergen zeker ook in de toekomst een intersectorale en integrale blik op welzijn, volksgezondheid en gezin. Zorg voor duidelijke structuren die op een goede manier de leiding nemen in het langetermijnbeleid en benut daarbij ook ten volle de bestaande overlegstructuren.