Advies kinderopvang op landbouwerven

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits

Kinderopvang moet voor de Vlaamse Raad WVG overal aan dezelfde (kwaliteits)voorwaarden voldoen. Het gaat hierbij zowel over de kwalificatievereisten van het personeel, het aantal kinderen per begeleider, de ruimtes waar de opvang plaatsvindt, de toegankelijkheid en inclusie. Deze voorwaarden worden bepaald door een op Vlaams niveau geldend normatief kader. Op de vraag van minister Crevits om de piste te verkennen of kinderopvang op landbouwerven in Vlaanderen verbreed moet worden, adviseert de Vlaamse Raad WVG dan ook terughoudend. De raad houdt vast aan een eenvormig normatief kader voor kinderopvang en is dus geen voorstander van uitzonderingen of aparte kaders voor streken, gemeenten of sectoren (zoals landbouw).