Advies juridische eerstelijnsbijstand

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Adviesover het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de juridische eerstelijnsbijstand

De intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG gaf op 27 juni 2019 advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de juridische eerstelijnsbijstand.
De kamer is tevreden dat er enige aandacht wordt besteed aan een meer integrale en welzijnsgerichte benadering en aan de kwaliteit van de juridische eerstelijnsbijstand. Toch had men verder kunnen gaan door de juridische eerstelijnsbijstand niet alleen te laten uitvoeren door advocaten maar door met een gemengde samenstelling te werken en bij de uitvoering ook de juridische expertise van de welzijnsorganisaties in eerste lijn te benutten en te valideren. In het advies formuleerde de kamer verder nog een aantal vragen en  bedenkingen bij het ontwerpbesluit.

Contact