Advies herziening strategisch plan: Vlaming leeft gezonder in 2025

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

De bestaande gezondheidsdoelstelling voor gezonder leven is geëvalueerd en aangevuld met drie nieuwe thema’s: val- en fractuurpreventie bij ouderen, preventieve mondzorg en geestelijke gezondheidsbevordering. De Vlaamse Raad WVG vindt dit goede toevoegingen en waardeert ook het participatieve proces bij de herziening van het plan. Naar de toekomst toe ziet de raad wel nog kansen en aandachtspunten.

Nu zijn vooral bestaande acties en methodieken samengebracht. Om echt te evolueren naar een geïntegreerd preventiebeleid is meer integratie en afstemming van gezondheidsthema’s over de verschillende levensdomeinen nodig. Het bereiken van gezondheidsdoelen voor de hele bevolking vraagt ook een structureel beleid en duidelijke inspanningen naar kwetsbare groepen. Om ervoor te zorgen dat dit strategische plan effectief is, is het tot slot cruciaal om ook de nodige (financiële) middelen te voorzien. Sowieso meent de raad dat de uitgaven voor preventie in ons land omhoog moeten.