Advies gezondheidsdoelstelling milieugezondheidszorg

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

De raad vindt het goed dat Vlaanderen verder werkt met gezondheidsdoelstellingen die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van zijn bevolking. Nu is er een nieuwe gezondheidsdoelstelling, die een kader biedt voor het Vlaamse milieugezondheidsbeleid van de volgende jaren. De raad waardeert dat daarmee de gezondheidsimpact ten gevolge van onze leefomgeving expliciet op de agenda wordt gezet. De (sub)doelstellingen zijn voor de raad positief, maar blijven wel zeer vaag. In zijn advies vraagt de raad duidelijke keuzes qua indicatoren waarop de hoofd- en subdoelen zullen worden geëvalueerd en waarmee uiteindelijk de impact van het milieugezondheidsbeleid kan worden gemeten.

Voor de raad vergt deze problematiek een systeemaanpak, met inspanningen van de verschillende beleidsniveaus en –domeinen. Hij vindt een dergelijke aanpak echter nog onvoldoende terug in het ontwerp van strategisch plan dat bij de gezondheidsdoelstelling hoort. In zijn advies formuleert de raad verder nog aandachtspunten bij de leidende principes (o.a. health in all policies en aandacht voor kwetsbare burgers) en doet ook daar een oproep naar verdere concretisering.