Advies gezinshuizen VIA-6

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits

De Vlaamse raad WVG waardeert de structurele verankering van het VIA6-akkoord in de jeugdhulp. Dat is gericht op koopkrachtversterking, kwaliteitsbevordering en uitbreiding van de personeelskaders. Het ziet gezinshuizen als een waardevol initiatief voor kleinschalige residentiële jeugdhulp. Maar de raad uit zijn zorgen over een aantal praktische aspecten zoals ondersteuning, veiligheid en monitoring. Om het duurzaam functioneren van de gezinshuizen te waarborgen is verduidelijking noodzakelijk.

Contact