Advies gegevensverwerking hulp- en dienstverlening gedetineerden

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, voor wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatieuitwisseling

De raad maakt geen bemerkingen bij dit voorontwerp van decreet.

Contact