Advies geestelijke gezondheid(szorg) kwetsbare groepen tweede golf coronacisis

advies op eigen initiatief

Om de negatieve effecten van de coronacrisis en de huidige lockdown voor het psychosociaal welzijn van mensen zoveel mogelijk terug te dringen, denkt de Vlaamse Raad WVG in een advies op eigen initiatief mee na over het beleid dat daarvoor nodig is. Hoewel het erg belangrijk is om de geestelijke gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden, vraagt de raad dringend meer aandacht voor het ondersteunen van de mentale gezondheid van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

Op het terrein blijkt nogmaals dat mensen met een psychische en sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid zeer hard worden getroffen door de coronacrisis en de huidige lockdownmaatregelen. Het gaat vooral om mensen in armoede, mensen wiens inkomen door de coronacrisis zwaar onder druk is komen te staan, mensen in precaire sociale statuten, dak- en thuislozen of mensen in een onzekere woonsituatie.

Uiteraard is de raad heel tevreden dat er op verschillende beleidsniveaus initiatieven worden aangekondigd om drempels naar de geestelijke gezondheidszorg weg te werken. Een snelle uitvoering van deze plannen, met bijhorende investeringen is nodig. Bij de uitvoering moet nog sterker dan vandaag op de meest kwetsbare groepen worden ingezet. De raad vraagt snel extra inspanningen voor geestelijke gezondheidszorg op maat van deze doelgroep waarbij de noden tijdens de coronacrisis eens zo groot zijn. De raad formuleert zelf ook enkele concrete voorstellen om het psychosociaal welzijn van de meest kwetsbaren in deze tijden te kunnen ondersteunen.

Contact