Advies erkenning GGZ-netwerken

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod, wat betreft het organiseren, programmeren en erkennen van de geestelijke gezondheidsnetwerken en het comité geestelijke gezondheidsnetwerken

De netwerken geestelijke gezondheid kunnen een meerwaarde betekenen voor geïntegreerde zorg en ondersteuning. Ze moeten echter hun plaats krijgen in een globale visie en plan over geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg dat alle betrokken beleidsniveaus engageert. Een goede afstemming met het federale beleidsniveau is daarbij de eerste prioriteit. De raad roept de Vlaamse Regering ook op om, op basis van dit globale plan, een concreet veranderingsprogramma voor de uitvoering van het decreet geestelijke gezondheid op te maken met een helder zicht op de verschillende stappen in de uitvoering en hun timing.

Contact