Advies decreet verwerking persoonsgegevens AZG

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Verwerking van persoonsgegevens in de beleidsvelden VSB, erkenning gezondheidszorgberoepen en preventieve gezondheidszorg

Om de Vlaamse bevoegdheden binnen WVG doortastend uit te oefenen, heeft de Vlaamse overheid de juiste gegevens nodig. De COVID-pandemie heeft op dat vlak een aantal pijnpunten blootgelegd. Het voorontwerp van decreet beoogt een aantal aanpassingen in de regelgeving met het oog op een betere verwerking van persoonsgegevens. De raad meent dat in het voorontwerp van decreet meer garanties moeten worden opgenomen om de proportionaliteit van de gegevensverwerking te bewaken. De raad vraagt ook om een uitdrukkelijke toepassing van het “only once” principe in te schrijven met een verwijzing naar het maximaal gebruik van authentieke bronnen.

Contact