Advies decreet preventie gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en negatieve polarisatie

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Bart Somers

De Vlaamse Raad WVG ziet het voorontwerp van decreet als een positieve stap in de richting van een structurele aanpak van gewelddadige radicalisering en polarisatie. De nadruk op preventie boven repressie en de aanmoediging van samenwerking tussen verschillende instanties worden als zeer positief beoordeeld.

Tegelijkertijd formuleert de raad enkele kritische overwegingen en doet hij suggesties voor verdere verbetering. Deze omvatten onder andere enkele bezorgdheden over terminologie en definities, net als de behoefte aan een grondige beleidsevaluatie en een structurele omkadering bij succesvolle experimentele projecten.

Contact