Advies conceptnota 'Vroeg & Nabij'

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Conceptnota voor een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid 'Vroeg en nabij'

De doelstellingen en principes in de conceptnota Vroeg en Nabij worden binnen de Vlaamse Raad WVG gedragen. De raad onderschrijft dat een evolutie naar een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid nodig is om de ambities van Vroeg en Nabij waar te maken. De raad mist echter concrete engagementen om dit samen met andere beleidsdomeinen op te nemen. De conceptnota blijft ook nog heel vaag in zijn concepten. Dat helder krijgen zal nog heel wat werk vragen. De uitwerking moet gebeuren met aandacht voor inclusie en armoedebestrijding. De raad vraagt om dit samen met de stakeholders op te nemen. Voor de raad moeten de uitgesproken ambities ook geflankeerd worden door concrete financiële engagementen.

Contact