Advies concepnota Vlaamse revalidatie

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies over de conceptnota De Vlaamse revalidatie: op weg naar een gestroomlijnd, geïntegreerd Vlaams revalidatiebeleid.

Door de zesde staatshervorming beschikt Vlaanderen over de bevoegdheid om wat betreft revalidatie ook eigen beleidskeuzes te maken. De Vlaamse Raad WVG is zeer tevreden dat Vlaanderen deze kans grijpt en de toekomst voor de Vlaamse revalidatie uittekent in een conceptnota. Het model dat in die nota beschreven is, wordt door de raad gesteund. Al mist de raad een verdere intersectorale benadering die de persoon met een revalidatienood echt centraal plaatst en waarbij hij kan rekenen op die revalidatiebehandeling die het best aansluit bij zijn behoeften en levensdoelen.

De raad vraagt de nieuwe Vlaamse Regering om het werk voort te zetten en om de verdere uitrol van een ambitieus en geïntegreerd revalidatiebeleid op te nemen in het Vlaamse regeerakkoord. Het advies van de Vlaamse Raad WVG over de revalidatie kan inspiratie bieden voor de verdere uitwerking van het beleid in deze sector.