Advies besluit Vlaamse Regering over uitvoering van VIA6

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, ingevolge het Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021

De Vlaamse Raad is zeer tevreden dat Vlaanderen met dit besluit een cruciale en noodzakelijke stap zet richting meer kwaliteitsvolle ouderenzorg.
Via het VIA 6 akkoord wordt er ingezet op een betere personeelsomkadering in de Vlaamse woonzorgcentra. De ongelijke financiering voor bewoners met eenzelfde zorgprofiel wordt opgeheven in de residentiële ouderenzorg. De raad hoopt dat Vlaanderen deze ambitieuze route verder zet en gaat graag het debat aan over hoe de toekomstige ouderenzorg best vorm wordt gegeven.