Advies besluit tot uitvoering van het decreet GG van 5 april 2019, CAR en de CGG

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot de uitvoering van het decreet van 5 april 2019 betreffende de organisatie en de ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod wat betreft de Centra voor Ambulante Revalidatie en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

De Vlaamse Regering creëert met een voorontwerp van besluit de mogelijkheid om pilootprojecten op te zetten die een nieuw financieringskader voor de Centra Ambulante Revalidatie (CAR) en de Centra Geestelijke Gezondheidzorg (CGG) zullen uittesten. Omdat de CAR dringend nood hebben aan een meer toekomstgericht financieringskader vindt de Vlaamse Raad WVG het goed dat er nu kan gestart worden met de voorbereiding van die pilootprojecten. Het voorontwerpbesluit schiet echter schromelijk tekort als eerste stap in de uitvoering van het decreet over de organisatie en ondersteuning van het geestelijk gezondheidsaanbod (GG). Daarom roept de raad in zijn advies op om in overleg met alle stakeholders aan een veranderingsprogramma te werken voor de verdere uitvoering van het decreet GG in de toekomst.

Contact