Advies amenwerkingsakkoord Vaccinet+

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Advies over voorontwerp van decreet houdende instemming met samenwerkingsakkoord betreffende gezamenlijke gegevensverwerking in kader van contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn

Contact