Advies aanbevelingen ter voorbereiding van de strategische oefening 'Vroeg en nabij'

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

Minister Beke wil nadenken over de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvol en geïntegreerd beleid voor de zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen. De geplande strategische oefening “vroeg en nabij” is ambitieus. Die ambitie is terecht maar de raad is bezorgd over het voorgestelde tijdsbestek en het participatietraject. De raad beveelt ook aan om de andere beleidsdomeinen van bij het begin bij de oefening te betrekken.

De raad doet in zijn advies concrete aanbevelingen met het oog op een succesvolle strategische oefening en kijkt er naar uit om zijn rol ten volle te kunnen spelen wanneer de eigenlijke conceptnota ter advies wordt voorgelegd.

 

Contact