Advies wijzigingsdecreet kinderopvang

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters en het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.

De voorziene decretale wijzigingen geven gehoor aan de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar veiligheid in de kinderopvang.
Het is positief dat er ook een engagement wordt vastgelegd om in te zetten op kwaliteitsversterking, zoals een beter financieringskader met oog op een duurzame uitbouw van kinderopvang en een link naar de ratio van het aantal kinderen per begeleider. Toch ontbreken sterke engagementen om budgetten vrij te maken nog. De raad vraagt om een snelle concretisering van de goede intenties te realiseren. Het uitblijven van middelen naar aanleiding van de begrotingscontrole is voor de sector een grote teleurstelling.

Contact