Advies verzameldecreet welzijn, volksgezondheid en gezin

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin

Contact