Advies programmadecreet begrotingsopmaak 2023

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

De Vlaamse Raad WVG gaf advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de opmaak van de begroting 2023. De raad beperkt zich in het advies tot de artikelen die rechtstreeks impact hebben op het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Contact