Advies over de conceptnota Onderwijs-Welzijn

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

Met deze conceptnota onderwijs-welzijn wil de Vlaamse Regering meer duidelijkheid brengen in de positie van de onderwijsinternaten die vandaag reeds een rol opnemen in het kader van welzijnsopdrachten. Gezien de doelgroepen die zij bereiken en de noodzaak aan een meer gelijke behandeling en omkadering, vindt de raad het een logische keuze om deze specifieke onderwijsinternaten over te hevelen van onderwijs naar welzijn. De raad is tevreden dat er via de gezamenlijke aanpak van de ministers van Welzijn en van Onderwijs ook gewerkt wordt aan een oplossing voor de vele kwetsbare jongeren die (tijdelijk) uit huis worden geplaatst en niet terecht kunnen in het eigen netwerk of pleeggezin.

Ondanks de verwachtingen die de titel ‘onderwijs-welzijn’ schept, leest de conceptnota echter niet als een ‘samen-verhaal’. Zowel voor de financiering en de beoogde opdrachten/oplossingen wordt er vooral naar welzijn gekeken…

Contact