Advies leersteundecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

De Vlaamse Regering zou de ondersteuning van kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften voortaan willen regelen met het decreet Leersteun in plaats van het M-decreet. Een echte mindshift naar inclusief onderwijs betekent dat volgens de Vlaamse Raad WVG niet. Het decreet Leersteun is niet ingebed in een langetermijnvisie op inclusief onderwijs en er wordt helaas vooral gewezen op de limieten van het gewoon onderwijs en het doorverwijzen van leerlingen met een ondersteuningsnood naar het buitengewoon onderwijs. Het is wel goed dat er sterkere bruggen worden gebouwd tussen gewoon en buitengewoon onderwijs maar de raad mist nog heel wat hefbomen om de mobiliteit tussen de twee systemen daadwerkelijk te realiseren.

De linken die het decreet tussen onderwijs en welzijn legt, zijn positief maar een brede, verplichte samenwerking met welzijnspartners is niet voorzien. De raad vindt dit een gemiste kans voor expertisedeling en samenwerking in functie van de noden van de leerling. Verder wijst de raad op heel wat aandachtspunten in de organisatie van de leersteun via de leersteuncentra, de bijhorende financiering en het bereiken van verschillende doelgroepen.