Advies BVR jeugddelinquentie: gesloten oriëntatie en (langdurige) gesloten begeleiding

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

Vanaf 1 september 2019 trad het nieuwe Vlaamse jeugddelinquentierecht gefaseerd in werking. De tweede fase werkt de nieuwe mogelijkheden tot gesloten opvang in de gemeenschapsinstellingen verder uit. Over het besluit van de Vlaamse Regering dat deze nieuwe mogelijkheden wettelijk verankert, formuleerde de raad een advies. De raad meent dat de uitbreiding en inhoudelijke transitie van de gemeenschapsinstellingen op een goede manier geregeld zijn. Wel zijn er zes aanbevelingen aan de Vlaamse Regering om mee te nemen in de omslag naar het nieuwe werken binnen de gemeenschapsinstellingen. De raad vraagt onder meer om het personeel in deze transitie goed te ondersteunen en om voor de jongeren in geslotenheid volwaardig onderwijs te voorzien. Ook zal er een impact zijn op het private jeugdhulpverleningsaanbod, waarvoor een gepast ondersteunend beleid aangewezen is.