Advies Vlaams actieplan suïcidepreventie III

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III (VAS III) is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende actoren om suïcidepreventie in Vlaanderen te bevorderen en het aantal suïcides te verminderen. Het plan omvat een integrale en intersectorale aanpak, met aandacht voor kwetsbare groepen. VAS III zal regelmatig worden geëvalueerd om eventuele aanvullende acties op te nemen. De raad is positief over het actieplan. Hij roept op tot verdere samenwerking en betrokkenheid van alle sectoren en partners, omdat – naast voldoende middelen- een gecoördineerde aanpak essentieel is voor de uitvoering van het plan.

 

Contact