Advies uitgestelde zorg en ondersteuning omwille van coronacrisis

advies op eigen initiatief

Door de coronacrisis zijn veel medische onderzoeken, behandelingen en ondersteuning uitgesteld ‘tot later’. Om die uitgestelde zorg zo snel mogelijk in te halen vraagt de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan de Vlaamse overheid om dringend werk te maken van een richtinggevend beleidskader. Zo kan Vlaanderen niet alleen de huidige uitgestelde zorg snel en gestructureerd wegwerken maar ook bij volgende coronagolven of andere crisissen beter voorbereid zijn. Daarbij zal ook grondig overleg nodig zijn met de federale en andere overheden, zodat deze overheden maximaal elkaars initiatieven kunnen steunen.