Advies samenwerkingsakkoord coördineren gegevensverwerking

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Adviesvraag over het Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen