Advies planning medisch aanbod

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de planning van het medisch aanbod

De Vlaamse overheid heeft met de zesde staatshervorming de bevoegdheid gekregen om, rekening houdend met het federale quotum, jaarlijks subquota op te leggen die de toegang tot de gezondheidszorgberoepen regelen. De Vlaamse Raad WVG adviseert positief over de Vlaamse regelgeving hieromtrent.

Wel meent de raad dat de samenstelling van de Vlaamse planningscommissie te eenzijdig door het aanbod wordt ingevuld. Hierdoor zullen de bezorgdheden en belangen van de aanbodszijde (artsen en instellingen met stageplaatsen) zeker een impact hebben op de planning, maar dreigen de behoeften en noden van de patiƫnten of personen met een zorgnood te weinig te worden belicht. De raad adviseert dat er meer evenwicht wordt gebracht in de samenstelling van de Vlaamse Planningscommissie. De raad vraagt ook om maximale transparantie van de werking van die commissie te verzekeren. In zijn advies maakt de raad tot slot nog een aantal kanttekeningen bij de problematiek van de planning van het medisch aanbod.