Advies over het ontwerp van decreet tot oprichting van het platform Vitalink

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De raad is tevreden met de ambities van deze Vlaamse Regering op het vlak van digitale gegevensdeling in zorg en welzijn. Via dit specifiek decreet wil de Vlaamse Regering snel een rechtsgrond voor Vitalink voorzien. De raad kan dit begrijpen, maar de raad acht het essentieel dat de rechtsgrond voor Vitalink in de toekomst geïntegreerd wordt in het nieuwe decreet gegevensdeling.  De rol en de positie van de persoon met zorgbehoefte (als zorggebruiker) wordt binnen dit ontwerp van decreet  te beperkt ingevuld. De raad mist ook een aanzet om het platform Vitalink preventief als een extra ondersteuning voor de persoon met zorgbehoefte te kunnen inzetten. De raad vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is meer reliëf te brengen in de toestemming tot gegevensdeling door de zorggebruiker. Tenslotte laat dit ontwerp van decreet nog teveel onduidelijkheid over de governance van het platform Vitalink.

Contact