Advies gegevenswerwerking in het kader van de verplichte COVID-19 vaccinatie voor zorgberoepen

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke