VSB en Personen met een Handicap

14:30 - 16:30
  1. Bespreking van het ontwerpadvies over de ontwerpconceptnota 'Gefaseerd naar 1 zorgbudget'
  2. Varia