VSB en Personen met een Handicap

11:30 - 13:30
  1. Raadsvergadering
    • Bespreking over de ontwerp-conceptnota 'Gefaseerd naar 1 zorgbudget'
  2. Toelichting
    • Toelichting over de ontwerp-conceptnota 'Gefaseerd naar 1 zorgbudget' door Clare Van den Broeck - Raadgever ouderenzorg en VSB, kabinet minister Beke