Kamer Gezondheid

12:00 - 14:00
  1. Adviesvraag over het voorontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie over de gegevensverwerking in het kader van de verplichte vaccinatie tegen Covid-19 van de werknemers in de gezondheidszorg.
    • Bespreking
    • Afspraken verdere adviesprocedure
  2. Varia