Kamer Gezin en Jongerenwelzijn

11:30 - 13:30
  1. Adviesvraag over het BVR jeugddelinquentierecht - gesloten oriëntatie en gesloten begeleiding
    • Eerste verkennend gesprek over dit besluit om algemene appreciatie van het BVR en de grote lijnen van het advies te bepalen.
  2. Varia