Kamer Gezin en Jongerenwelzijn

14:30 - 16:30
  1. Adviesvraag Groeipakketdecreet
    • Verdere bespreking artikel 20
    • Bespreking eerste ontwerpadvies
  2. Adviesvraag Samenwerkingsakkoord m.b.t. post-Orint
    • Bespreking ter voorbereiding van het advies