Intersectorale kamer

09:00 - 11:00
 1. Kennisgeving van de besluiten van de vorige raadsvergadering
 2. Advies over het mantelzorgplan
  • Goedkeuring
 3. Adviesvraag over het ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Bespreking op hoofdlijnen
  • Algemene beoordeling van het decreet
 4. Evaluatie en opvolging van het overleg met Vlaams minister Hilde Crevits
  • Te ondernemen acties
 5. Advies over administratieve lastenverlaging
  • Bespreking focus en verdere procedure
 6. Werkafspraken met betrekking tot de totstandkoming van adviezen
 7. Varia