Intersectorale kamer

09:00 - 11:00
  1. Kennisgeving van de besluiten van de vorige raadsvergadering
  2. Ontwerpadvies over het voorontwerp van decreet tot regeling van de verwerking van persoonsgegevens in de beleidsvelden Vlaamse sociale bescherming, erkenning van gezondheidsberoepen en preventieve gezondheidszorg
    • Bespreking
  3. Advies op eigen initiatief over het tekort aan professionals in zorg en ondersteuning - Luik 1. Administratieve lastenverlaging
    • Plan van aanpak
  4. Jaarverslag
  5. Varia