Intersectorale kamer

09:00 - 11:00
 1. Advies over het voorontwerp van decreet over de Werk- en Zorgtrajecten
  • Slotbespreking van het advies. De bespreking gebeurt aan de hand van schriftelijke amendementen.
  • Goedkeuring van het advies
 2. Verslag van het gesprek op 21 februari 2022 tussen de voorzitters van de Vlaamse Raad WVG en de Beleidsraad WVG over het Werkprogramma van de raad
 3. Opvolging van het advies van de raad over het Vlaams Mensenrechteninstituut
  • Feedback van het gesprek op 22 februari 2022 met het kabinet van Vlaams minister Somers over het afgeleverde advies
 4. Ter overweging
  • Problematiek van de (niet-)Indexering van de werkingsmiddelen
  • Het adviesradenlandschap binnen het Beleidsdomein WVG
 5. Ter info
  • Reflectiedag over Kwaliteit op vrijdag 25 februari 2022 om 9u30
 6. Varia