Intersectorale kamer

09:00 - 11:30
  1. Werkgroep ad hoc “Vroeg en nabij"
    • Aanbevelingen ter voorbereiding van de strategische oefening “Vroeg en nabij”
  2. Raadsvergadering Intersectorale kamer
    • Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut