Vlaamse Raad WVG van start

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) ging op 1 februari 2019 van start. Deze raad is het nieuwe advies- en akkoordenorgaan voor het Vlaamse beleid inzake welzijn, volksgezondheid en gezin. De raad is samengesteld uit vier kamers.

De Vlaamse Raad WVG brengt de partners uit het beleidsdomein WVG, de sociale partners en onafhankelijke deskundigen samen om adviezen te geven aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. De raad adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau en wil daarmee zelf bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie. Voor het overleg en het sluiten van gedragen akkoorden gaan deze stakeholders aan tafel met de Vlaamse Regering. Zo zet de raad mee de lijnen uit voor het beleidsdomein. Lees meer