Nieuwe samenstelling Vlaamse Raad WVG

Sinds 1 januari 2023 heeft de Vlaamse Raad WVG een nieuwe samenstelling.

De Vlaamse overheid vernieuwt de raad elke vier jaar. Verschillende leden uit de vorige samenstelling blijven deel uitmaken van de raad, maar we verwelkomen ook een heel aantal nieuwe leden. Samen gaan we aan tafel om adviezen te formuleren en – met de Vlaamse Regering als gesprekspartner – akkoorden te sluiten. De meest recente samenstelling van de raad en zijn vier kamers vind je terug op de website van de raad.

Contact